Version imprimable FAQ

Защита от неплатени фактури

За да помогнем да избегнете неплащане от страна на Вашите клиенти, Ви даваме възможност да проверите нашата онлайн кредитна оценка на фирмите, с които искате да правите бизнес. Тези оценка се основава на опита на голяма глобална мрежа от експерти в анализа на бизнес рисковете, намиращи се в близост до Вашите потенциални или настоящи клиенти. Те постоянно анализират финансовите данни на компаниите, секторите, риска на страната и други фактори, за да избегнат евентуални рискове.
Защита от неплатени фактури
Милена  Виденова
Управител на Кофас за България

Знаете ли какви са реалните загуби от неплатени фактури във Вашата организация? Не губите само печалби, а и време за събиране на задълженията от купувачите. Може ли Вашата компания да си позволи да няма кредитна застраховка?

Milena Videnova