Version imprimable FAQ

Въведение

Easyliner е застрахователен пакет, който Ви дава сигурност срещу неплащания от клиенти в България и чужбина.

Пакетът включва три основни елемента, които гарантират ефективното управление на търговския кредит, който Вие давате на клиентите си:

Информация за предотвратяване на продажби на клиенти, които носят риск от неизпълнение на задълженията.

Възстановяване на дългове.

Обезщетение, в случай че процесът по събиране се удължи прекалено много или е без успех.

Тази уникална оферта е на разположение за по-малко от един процент от Вашите продажби на отложено плащане, в зависимост от профила на фирмата Ви и опциите, които избирате в онлайн платформата.

Въведение