Version imprimable

Обезщетение

Ако действията по събиране са неуспешни в продължение на 3 месеца след получаване на уведомлението за просрочена сума, до 30 дни след изтичане на този период ние Ви обезщетим на 85% от сумата на неплатените фактури в рамките на застраховката.

По този начин запазвате ликвидността на Вашата компания и да ограничавате загубите, което Ви позволява да продължите нормалната работа на Вашия бизнес.

Обезщетение