Въпроси/отговори

Version imprimable Accès aux FAQ

Описание на продукта

Ако успеем да съберем сума, надвишаваща изплатеното обезщетение, тя ще бъде за Ваша сметка за остатъчната сума.

В случай че общият размер на събраните вземания надвишава общия размер на неплатените фактури, разликата ще бъде за наша сметка като покритие на разходите за събиране на вземането.

По време на процеса на офериране и генериране на договор номер номер +359 2 821 37 35 е на разположение за Вашите въпроси.

След подписването на договора, ние ще Ви предоставим всички подробности, необходими за да започнете да използвате услугите на EasyLiner.

Цената се определя в зависимост от оборота на Вашата фирма, профила (включително бизнес сектора и броя на клиентите) и опциите, които сте избрали (кредитен период и т.н.). Можете да получите онлайн оферта за минути.

Дългогодишният ни опит ни показва, че дори и клиентите, които познавате добре, могат да изпаднат във финансово затруднение по всяко време и да спрат да плащат задълженията си. Поради това е необходимо да защитите цялото си портфолио от клиенти, без изключение, за да намалите риска. Въпреки това продажбите към свързани компании, публични дружества или физически лица се изключват от нашия договор и базата за определяне на цената на застраховката.

Показаната онлайн сума е "All Inclusive" цена: годишна застрахователна премия, такса за анализ на риска и ДДС.

Отделно се заплаща допълнителното покритие TopLiner, ако желаете да го получите, като цената му ще бъде показана онлайн в системата Кофанет за потвърждение от Ваша страна.

За да получите покритие, трябва да направите заявка за кредитен лимит на клиента, преди да доставите стоката или да предоставите услугата. За да избегнете риска от отказ на покритието, от което се нуждаете, можете да предвидите и да поискате кредитен лимит преди да подпишете договор с нов клиент или дори по време на процеса на набелязване на потенциални клиенти.

В случай че ние не дадем покритие Ви препоръчваме да не стартирате търговска дейност при отворени условия. Въпреки това, ако решите да го направите, винаги можете да ни възложите сумата за събиране, в случай че тя бъде просрочена.

Това е труден въпрос, защото това зависи от Вашите клиенти и бизнес сектора. Въпреки това, за да се избегне сключването на договор, който може да не ви бъде от полза, сме добавили следната клауза: ако нашият процент покритие не достигне минимум 50%, ще имате свободата да прекратите договора в рамките на 30 дни от неговото подписване.

Необходимо е да подадете уведомление за просрочена сума чрез нашата онлайн система Кофанет, в рамките на 30 дни от падежа на най-старата неплатена фактура или в рамките на 7 дни от датата, в която научите за несъстоятелността на купувача.

EasyLiner кредитната застраховка е създадена с ясна и проста структура, специално адаптирана за нуждите на малките и средни предприятия. Можете да получите онлайн оферта по всяко време и да генерирате своя персонализиран застрахователен договор в рамките на няколко минути.

Ще трябва да изпратите разпечатания договор в два екземпляра, надлежно подписани и подпечатани. Влизането в сила на този договор е предмет на потвърждение от Coface в съответствие с техните застрахователни критерии.

Вашите ползи