Version imprimable

Развитие на бизнеса

  • Освобождава време и ресурси за развитието на Вашия бизнес: не се налага да харчите времето и енергията си за трудни за събиране вземания или набиране на информация за потенциалните Ви клиенти. Това означава, че инвестирате ресурсите си за растежа на Вашия бизнес.
  • Не губете времето си да проучвате компании, които носят риск от неплащане на задълженията: вижте нашата оценка на потенциалните си клиенти, преди да направите усилие за иницииране на нови бизнес отношения със значителни годишни икономии. Това Ви позволява да концентрирате ресурсите си в компании с по-добра кредитоспособност.
  • Не се изправяйте срещу клиентите си. Ние ще бъдем „лошите”. Като ни позволявате да управляваме събирането на неплатени фактури от Вашите купувачи, Вие запазвате деловите си отношения, така че в бъдеще бизнесът с тези фирми все още ще бъде възможен, ако дългът е изплатен изцяло.
 
Развитие на бизнеса