Version imprimable

Оперативна ефективност

  • Застраховането срещу неплатени фактури се превърна в една от добрите практики сред успешните малки и средни предприятия, както за защитата, така и за дисциплината, която то създава във вътрешното управление на кредитния риск.
  • Застраховайки се с EasyLiner, Вие превръщате неизмеримите разходи от неплатени фактури (и свързаните с тях разходи по събиране на задълженията) в измерим и ограничен разход.
  • Като не харчите време и енергия в трудното събиране на просрочени фактури или проучване на новите проспекти, Вие можете да вложите ресурсите в нещо много по-добро, като развитието на Вашия бизнес.
  • Вие можете да се посъветвате с нас преди да вложите скъпоструващи продажбени усилия и да направите добри икономии в края на годината като се съсредоточите върху добрите проспекти.
Оперативна ефективност